Metodologia de examinare

Examenele de absolvire în cadrul Școlii Postliceale Sanitare APRENDIS se desfăşoară în baza:

OMEDCT nr.5005/02.12.2001 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal şi OMECS nr.5078/31.08.2001 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar.

Înscrierile la examenul de absolvire

Asistent medical generalist

În perioada: 6- 10 August 2020

Asistent balneofiziokinetorterapie

În perioada: 2- 6 iulie 2020

ETAPELE DE EXAMINARE:

Probă scrisă

Probă practică

Susținerea proiectului final

Calendarul examenelor de absolvire

Având în vederea instituirea stării de urgență la nivel național, datele de susținere a examenelor de absolvire se vor comunica după data de 15 Mai 2020.

Cariera ta începe cu noi

PRINDE UN LOC ÎN NOUA PROMOȚIE